Rekrutacja do ŻACZKA trwa cały rok.

Wakacje w przedszkolu bez wpisowego

Bezpłatnie przyjmujemy dzieci z orzeczeniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, proponując całą gamę zajęć wspomagających.

Dlaczego MY?

 • gwarantujemy dogodne godziny pracy przedszkola
 • zapewniamy atrakcyjne zajęcia, prowadzone z pasją i w nowatorski sposób
 • bogata oferta zajęć dodatkowych
 • tworzymy ciepłą, miłą i rodzinną atmosferę, dzięki czemu przedszkole staje się miejscem przyjaznym dzieciom i rodzicom
 • program oparty jest na kształtowaniu indywidualnych uzdolnień dziecka oraz kompetencjach językowych, muzycznych, matematycznych, plastycznych i ruchowych
 • każde dziecko traktujemy podmiotowo
 • kształtujemy nawyki dobrego zachowania
 • zachęcamy i włączamy rodziców do działań na rzecz rozwoju życia kulturalnego w naszym przedszkolu i środowisku
 • popularyzujemy partnerstwo między dziećmi, pracownikami, rodzicami, nauczycielami i społecznością lokalną z zachowaniem dyscypliny
 • wdrażamy zdrowy tryb życia
 • inspirujemy nauczycieli i dzieci do działań twórczych oraz własnego rozwoju
 • w swojej pracy kierujemy się sercem
 • oferujemy bardzo dobre warunki lokalowe
 • dysponujemy placem zabaw
 • proponujemy urozmaicony jadłospis
 • posiadamy wykwalifikowaną kadrę, zapewniającą bezpieczne i przyjazne środowisko nauki, zabawy i odpoczynku