Ramowy rozkład dnia

7:00 Powitanie dnia – zbieranie się dzieci w grupie łączonej
 • zabawy integracyjne
 • zabawy zgodne z zainteresowaniami dzieci
 • praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wsparcia i z dziećmi zdolnymi
 • rozwijanie zainteresowań
7:00 – 8:00 Zabawy dowolne i zespołowe
warsztaty tematyczne
 • zabawy konstrukcyjne
 • zabawy przy stolikach
 • zabawy przy muzyce
8:00 – 8:15 ćwiczenia poranne
 • zabawy ruchowe
 • ćwiczenia poranne
8:30 – 9:00 Śniadanie z czynnościami samoobsługowymi
 • czynności opiekuńcze, porządkowe i samoobsługowe
 • czynności higieniczne i sanitarne w łazience
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków
9:00 – 9:30 Zabawy dowolne i zespołowe
 • zabawy w kącikach zainteresowań
 • układanie puzzli, gry planszowe
 • kolorowanie ilustracji
9:30 – 10.15 Zajęcia dydaktyczne Zajęcia z poszczególnych działów edukacji w oparciu o podstawę programową i wybrany program wychowania przedszkolnego (zajęcia z mowy, pojęć matematycznych, zajęcia muzyczne, plastyczne, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy orientacyjno – porządkowe itp.). Sytuacje edukacyjne z całą grupą lub w zespołach.
10:30 – 11:30 Pobyt na świeżym powietrzu
 • zabawy i ćwiczenia w ogrodzie
 • spacery, obserwacje przyrodnicze
11:30 – 12.00 Zajęcia dydaktyczne Zajęcia z poszczególnych działów edukacji w oparciu o podstawę programową i wybrany program wychowania przedszkolnego (zajęcia z mowy, pojęć matematycznych, zajęcia muzyczne, plastyczne, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy orientacyjno – porządkowe itp.). Sytuacje edukacyjne z całą grupą lub w zespołach.
12:00 – 12:30 Obiad
 • przygotowanie do posiłku
 • ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami
12:30 – 13:00 Poobiedni odpoczynek – bajkoterapia, muzykoterapia
 • czynności samoobsługowe, opiekuńcze, organizacyjne w sali i łazience
 • organizacja różnorodnych form odpoczynku
13.15 – 14:15 Zabawy dowolne i zespołowe
 • zabawy w kącikach zainteresowań
 • układanie puzzli, gry planszowe
 • kolorowanie ilustracji
14:15 – 15:00 Podwieczorek doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłku
15:00 – 16:00 Swobodna zabawa
Zajęcia dodatkowe
 • zabawy dowolne w sali
 • zabawy integracyjne, konstrukcyjne, plastyczne
16:00 – 17:00 Zabawy dowolne i zespołowe w grupie łączonej
Czynności porządkowe
Rozchodzenie się dzieci
 • gry planszowe, układanki przy stolikach
 • ćwiczenia manualne i grafomotoryczne
 • rozwijanie zainteresowań dzieci